Ritverslagen 2019

De Algemene ledenvergadering werd gehouden op 17 maart 2019
van 14.00 tot 16.00 uur in het gebouwtje van de Hervormde Gemeente van Jelsum,
Op e Terp 22, 9057 RG Jelsum


Gezamenlijke rit van de FOC, AVC en KCF

zondag 30 juni 2019

Deze rit werd georganiseerd door de KCF (Klassieker Club Fryslân).

Het programma zag er als volgt uit:
Om 10.00 uur verzamelden ongeveer 25 oldtimerautomobielen met hun passagiers zich op de oprijlaan van Fogelsangh State bij Veenklooster.
We werden ontvangen met koffie en cake. Vervolgens was er een rondleiding door de state. www.fogelsangh-state.nl

Fogelsangh State is eigenlijk geen museum, maar een opengesteld particulier buitenhuis. En toch is Fogelsangh State vanaf juli 2017 een officieel Erkend Museum.
Sinds de bouw in 1646 is het in particuliere handen geweest, het vererfde steeds, werd nooit verkocht en is nu eigendom van Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe Slooten die het vruchtgebruik van het huis heeft.
Het huis staat op of nabij de plek waar in de 12de eeuw een Praemonstratenser klooster heeft gestaan, de Olijfberg. Over dit klooster is weinig bekend. Volgens de kronieken zouden er bij de watervloed in 1287 twintig nonnen zijn verdronken. In 1480 werd er melding gemaakt van het feit dat de Prior van de Olijfberg uit het convent Cusemar in Groningen vijf jonkvrouwen had geroofd. In 1580, ten tijde van de reformatie, wordt het klooster, zoals alle kerkelijke bezittingen, geconfisceerd en wordt het eigendom van de Staten van Friesland. In 1639 wordt het door Theodorus van Fogelsangh gekocht en in 1646 gaat het naar diens broer Pibo Doma, die zich niet Fogelsangh maar naar zijn moeder Doma noemt. Het schilderij van Pibo Doma, met het net ondertekend koopcontract op tafel, geschilderd in 1667 door Pieter Nason, hangt in de hal.

Na de rondleiding was het inmiddels tijd voor de meegebrachte lunch. We zochten een mooi plekje in de schaduw op het terrein van de state.
Het was intussen al flink warm aan het worden! Ongeveer tegen de 30 graden. Gelukkig stond er wel af en toe een verfrissend briesje. Deelnemers met een cabrio waren deze keer in het voordeel!
Even na half een vertrokken we voor een mooie rit van ongeveer 65 km door het mooie landschap van de Friese Wouden.
Via onder andere De Westereen, Jistrum en Rottevalle. Een gedeelte van deze route leidde ons over een zandpad. Dat zorgde voor nogal wat stofwolken! Hier waren de cabrio’s even in het nadeel.
Ook de fietsers die we tegenkwamen vonden het denk ik niet zo leuk.
We reden langs mooie binnenweggetjes en door een zomers landschap door Oudega richting Earnewald, en dat was tevens de eindbestemming van deze mooie oldtimerrit.

Na aankomst parkeerden we de oldtimers bij de passantenhaven, waar ze voor het publiek te bezichtigen waren. Wij zochten een mooi plekje op het terras aan het water. Hier konden we de aan ons uitgereikte consumptiebonnen inruilen tegen een koel drankje. We kunnen terugzien op een geslaagde oldtimerdag. Organisatie bedankt!


Tekst: Jouke de Vries.


NAZOMERRIT 18 augustus 2019

ritorganisatie: Jelle en Liesbeth Keizer

Motregen, wind, veel bewolking en daar tussendoor zonneschijn.
Wat moest ik doen, cabriokap open of dicht.
Ik besloot het laatste en met goed humeur
reed ik naar de startplaats in Oudebildtzijl.


We verzamelden op 13.00 uur in het cultureel bezoekerscentrum Aerden Plaats
waar veel te zien is en waar men zich kan inleven in de
geschiedenis van het Bildt.

Door bodemvondsten leer je over de historie en de cultuur vanaf oudsher tot nu
Aren út Skelpen – Land uit Zee-. Het opgebilde land met de lange dijken,
akkerbouw en zelfs de eigen taal. Een heel bijzondere landstreek begrensd door
de Friese Waddenkust.
Na de rondgang door het museum, de Doopsgezinde Schuilkerk met de
bijzondere Julianatoren uit de 19e eeuw op het kostershuis meldden we ons aan
de tafel met 10 equipes – 20 personen- en genoten we van de door de KCF
aangeboden koffie of thee met cakejes.

Na een bezoek aan de Vlindertuin gingen we om 14.00 uur van start,
reden door smalle dorpstraten en over de smalle, lange en hoge dijken.

Langs de dijken met bijna aaneengesloten dijkhuisjes met schuur
reden we naar Nieuwebildtdijk en door het lager gelegen akkerland
naar het nieuwe gemaal Vijfhuizen.

Het gemaal was nog niet in werking i.v.m. herziening van de waterhuishouding
in het achtergelegen land.
Via de Leijsterhegedyk en de Nieuwebildtdijk reden we naar
restaurant de Zwarte Haan dat tegen de Waddenzeedijk ligt.

Het weer was inmiddels redelijk helder. We namen een kijkje boven op de dijk,
waar het monument van de Slikwerker stond en tuurden over het wad naar Ameland,
dat tot 1948 door de veerboot vanaf hier bereikbaar was.
We vervolgden onze weg door dit prachtige en ruime laagland via Tzummarum,
Dongjum, Slappeterp naar Franeker waar de rit eindigde
bij Grand Cafe de Doelen.

Daar konden we nog even napraten, onder het genot van koffie of thee
aangeboden door de KCF. Met goede wensen voor de thuisreis
door onze secr. Mattheus werd de rit afgesloten.
verslag: Wim Bleeksma
foto’s : Mattheus Tel en Janna Bleeksma


7e Oliehoorn-Plaza De Kolk

fotopuzzletocht 15 september 2019

ritorganisatie: Berend en Wimke Overwijk
Dit is al wer de sânde oldtimer wisseltrofee-rit. Elk jier wer ien winner waans namme op de wikselbeker gravearje wurd. Is it dizze kear us namme ? ?

We verzamelden ons met in totaal 21 equipes tussen 11.00 en 12.00 uur in de herberg van Plaza de Kolk in Bakkeveen. Na de inschrijving en de ontvangst van de routebeschrijving van de fotopuzzletocht en het ralleybord genoten we van een kopje thee/ koffie met cake.

Na het welkomstwoord van Berend gingen we van start. De rit was in 2 gedeelten van ca. 30 km opgesplitst. De ene helft van de deelnemers vertrok met route 2 en de tweede helft vertrok met route 1. Na 200 meter moest de eerste deelnemer wegens autopech afhaken. Sneu.

Wij gingen vrolijk op route 2 met heel goed weer van het parkeerterrein af en maakten gelijk onze eerste fout. Een spoedig herstel volgde en toen begon het puzzelen, zoeken naar iets wat gefotografeerd was en expres onjuist op de routebeschrijving stond.
Vragen als: wat ontbreekt er aan de foto van dit wegbord, op welk huisnummer staat dit beeld, wat voor soort windmolen is dit, hoeveel zonnepanelen zitten er op dit dak?, kloppen deze afbeeldingen met de werkelijkheid, enz. enz. In totaal 38 vragen.
De rit voerde ons door JONKERSVAART en TERHEIJL. Bij Mark’s Eethuys in NEI-ROON moest een stempel worden gehaald en daar kochten wij een lekker ijsje alvorens de rit te vervolgen.
Via EEN-WEST weer terug naar Plaza de Kolk in Bakkeveen waar in de Herberg de vragenlijst van ons eerste deel kon worden ingeleverd bij Wimke.
Wij vervolgden ons tweede deel van de rit met de nieuwe routebeschrijving en vragenlijst over grotendeels smalle wegen begrensd door houtwallen en bomen en over soms klinkerwegen, waarbij je hoopt dat alle bouten en moeren nog vast blijven zitten.
We gingen via FRYSKE PALEN, IT SUD, BEETSTERZWAAG, over de brug van rivier Het Koningsdiep naar WIJNJEWOUDE en weer terug naar de HERBERG in BAKKEFEAN om een stempel te halen bij Wimke en de vragenlijst in te leveren.
Met spanning werd gewacht op de uitslag van de puzzletocht die bekend werd gemaakt door Wimke. De gelukkige winnaar van de wisseltrofee dit jaar was voor de familie Durk van de Molen met 82 punten . Applaus alom en ook voor de tweede, derde en vierde plaats. En zo werd deze fijne dag met mooie ritten afgesloten.
Berend en Wimke.   IT WIE TIGE NEI ‘T SIN    TANK JO WOL ! ! !

verslag:    Wim Bleeksma

 


HERFSTRIT   29  september 2019

ritorganisatie Mattheus Tel en Tjeerd ‘t Zand
Goed gemutst, maar in de stromende regen met plassen op de straat, gingen wij op weg naar het startpunt in de museumboerderij Ot en Sien in Surhuisterveen.
Om 10.30 uur meldden wij ons bij de organisatie en na de door de KCF aangeboden koffie met lekkers gingen we naar de filmzaal.
De gids vertelde ons uitgebreid over het leven van Ot en Sien en veel van de toelichting zagen we terug op de bewaard gebleven uitgebreide collectie wandborden.
Een rondgang door de diverse zaaltjes in het veelomvattende museum werd beëindigd om 12.15 uur.
Het weer klaarde inmiddels op en startten we met 9 oldtimers zonder last te hebben van de processierups voor de rit van ca. 85 km langs Drachstercompagnie, Ureterp, Wynjewoude, Haulerwijk, Westerwolde richting Norg.
Hier pauzeerden we om ca. 13.30 bij Restaurant Norgerhout waar we door de KCF onthaald werden op een lekkere kop groentesoep en werd er in uitstekende stemming gepraat over dit ritgedeelte.
Vervolgens reden we om 14.15 uur langs Langelo, Lieveren, richting Leek, Zevenhuizen en richting Nuis en waar we een bezoek brachten aan museum ‘t Rieuw in Nuis en daar eindigde de rit.
In de functie van secretaris KCF sprak Mattheus Tel een hartelijk afscheidswoord aan de familie Tjeerd ´t Zand die helaas niet meer aan oldtimerritten kunnen deelnemen.
De beide organisatoren ontvingen van voorzitter Jelle Vriezinga een presentje en een dankwoord voor een heel mooie en goed georganiseerde laatste rit in herfsttooi dit jaar.

Met de wens om veilig thuis te komen vertrok iedereen en wij kwamen thuis met het eerste zonnestraaltje van die dag.

verslag       Wim Bleeksma
foto´s        Mattheus Tel, Janna Ebell, Jelle Keizer

Classicnl – WTC-Leeuwarden

25-27 oktober 2019

 

(Organisatie Simon Rispens)
Foto’s: Mattheus Tel


Leave a Reply

Vanwege spambots dient u eerst een som uit te rekenen alvorens u een reactie kunt plaatsen. *